Solunum Güçlüğü konusunu yazdır

Solunum Güçlüğü


Bu makale zayiflamabilgileri tarafından 2011-09-05 16:01:28 tarihinde yazılmıştır. Bugüne kadar 13 defa okunmuştur...

SOLUNUM GÜÇLÜĞÜ SENDROMU

Anormal koşullarda (prematüre, sezar­yen ameliyatıyla, şeker hastası anneden doğum gibi) doğmuş bebeklerde görü­len, nedeni belirsiz bir akciğer hastalı­ğıdır.
Nedeni: Akciğerin hava keseleri sı­vıyla çevrili olduğundan, havayla kan arası gaz alışverişi mümkün değildir. Bu alanda çok çalışma yapıldığı halde, ak­ciğerlerin bu durumunu ya da bu duru­mun neden belirli bir grup bebekte gö­rüldüğünü açıklamak mümkün olama­mıştır.
Belirtileri: Hastalık, doğumdan he­men sonra oluşmakta, güçlü, sık solu­num, derinin morarması, bebeğin halsiz düşmesi belirmektedir. Bebek, ömrünün ilk bir iki günü yaşayabilirse, bir hafta içinde iyileşme görülmekte ve akciğer­lerde hiçbir devamlı bozukluk kalma­maktadır.
Tedavi: Bu tür bebeklerin, ihtisas hastanelerinde, devamlı hemşire bakı­mında bulundurulması gereklidir. Nemli oksijen, kuvöz koşulları, damardan ve­rilen sıvılarla vücut kimyasının ve besin durumunun ayarlanması gereklidir. Ak­ciğer enfeksiyonu şüphesi belirirse, an­tibiyotikler uygulanabilir. Hava kesele­rini çevreleyen maddenin mikroskoptaki görünümünden ötürü, bu duruma, “ak­ciğer hiyalin membran hastalığı” adı da verilmiştir.
Kaynak: http://www.zayiflamabilgileri.com/saglik/Solunum-Guclugu.html