reklamı kapat!
zayıflama

Bizi Destekleyin

Ürün Tanıtım

Son Yorumlar

Sponsor Bağlantılar

Reklam Alanı

 


Kolesterol Nedir? Kolesterol Belirtileri? Kolesterol Nasıl Düşürülür?

Zayıflama Kolesterol Nedir? Kolesterol Belirtileri? Kolesterol Nasıl Düşürülür? konusunu yazdır Kolesterol Nedir? Kolesterol Belirtileri? Kolesterol Nasıl Düşürülür? konusunu arkadaşınıza e-mail olarak gönderin.
Yazan: Zayıflama Bilgileri   
Bu makale 08-07-2009 tarihinde saat 03:33:18 iken yazılmıştır.Bugüne kadar 467982 defa okunmuştur...


Sponsorlu:


Kolesterol, yaşam için gerekli olan mum kıvamında yağımsı bir maddedir. Kolesterol beyin, sinirler, kalp, bağırsaklar, kaslar, karaciğer başta olmak üzere tüm vücutta yaygın olarak bulunur. Vücut kolesterolü kullanarak hormon (kortizon, seks hormonu....), D vitamini ve yağları sindiren safra asitlerini üretir. Bu işlemler için kanda çok az miktarda kolesterol bulunması yeterlidir. Eğer kanda fazla miktarda kolesterol varsa bu kan damarlarında birikir ve kan damarlarının sertleşmesine, daralmasına (arteriyoskleroz) yol açar. Arteriyosklerozda damar duvarında biriken tek madde kolesterol değildir; akyuvarlar, kan pıhtısı, kalsiyum... gibi maddeler de birikir. Toplumda arteriyoskleroz için damar sertliği, damar kireçlenmesi gibi ifadeler de kullanılmaktadır. Damarlar tüm vücutta yaygın olarak bulunur ve kalp, beyin, böbrek... gibi organlara kan taşıyarak bu organların görev yapmasını sağlar. Kolesterol hangi organın damarında birikirse o organa ait hastalıklar ortaya çıkar. Örneğin; kalbi besleyen atardamarlarda (koroner arterler) kolesterol birikimi olursa göğüs ağrısı, kalp krizi gibi sorunlar oluşur. Böbrek damarlarında kolesterol birikimi yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.

İyi kolesterol-Kötü kolesterol


Kolesterol
, yağımsı bir maddedir. Normal koşullarda, yağ suyun içinde çözünmez. Kolesterol de su özelliklerini taşıyan kanda normal koşullarda çözünmez. Kolesterol, kanda çözünmesi ve taşınması için karaciğerde bir protein ile birleştirilir (paket edilir). Bu kolesterol ile protein birleşimine lipoprotein adı verilir. Değişik tipte lipoproteinler vardır:1.LDL (low density lipoprotein, düşük yoğunluklu lipoprotein): Kötü huylu kolesteroldür. 2.HDL (high density lipoprotein, yüksek yoğunluklu lipoprotein): İyi huylu kolesteroldür. HDL ve LDL kolesterolden başka lipoproteinler de vardır.

Yağ metabolizması bozukluğu olan hastaların yaptırdığı diğer bir kan incelemesi de trigliserid ölçümüdür. Trigliserid de kolesterol gibi kanda çözünen bir yağdır. Kan trigliserid düzeyi ile arteriyoskleroz arasındaki ilişki kolesterol kadar belirgin değildir.

Yüksek kolesterol nedir?

Kanda kolesterol ve LDL-kolesterolün yüksek olması hasta için risk taşır. HDL-kolesterolün düşük olması da bir risktir.

 • 20 yaşın üzerinde Kan kolesterol düzeyi
 • 200 mg/dl'nin altı istenilen düzeydir.
 • 200-239 mg/dl arası sınırda yüksek’tir.
 • 240 mg/dl'nin üstü ise yüksektir.
 • Kan LDL-kolesterol düzeyi
 • 130 mg/dl'nin altı istenilen düzeydir.
 • 130-159 mg/dl arası sınırda yüksek’tir. Kan HDL-kolesterol düzeyi
 • 35 mg/dl'nin altı düşüktür.
 • Kanda Kolesterol >200 mg/dl
 • veya LDL-kolesterol>130 mg/dl
 • veya HDL-kolesterol <35 mg/dl İSE >RİSK FAZLADIR
 • HDL-kolesterol yükseldikçe risk azalır. Ortalama HDL-kolesterol düzeyi kadında 55 mg/dl ve erkekte 45 mg/dl’dir yani kadınlar bu yönden daha şanslıdır.

Kan trigliserid ölçümüne göre sınıflandırma


 • < 200 mg/dl ----> Normal
 • 200-400 mg/dl ----> Sınırda yüksek
 • 400-1000 mg/dl ----> Yüksek
 • > 1000 mg/dl ----> Çok yüksek

Kanda kolesterolün yüksek olması bir yağ metabolizması bozukluğudur. Yağ metabolizması bozukluğundan şüphe edilen bir hastada yapılması gereken kan alınarak öncelikle kolesterol, LDL-kolesterol, HDL kolesterol ve trigliserid düzeyi ölçülmesidir. Tedaviye karar vermeden önce bu değerler en az 2 kere ölçülmelidir. Tedavi düzenlenirken öncelikle LDL-kolesterol düzeyleri temel alınmalıdır.

Kolesterol niye yükselir?

Kanda kolesterol düzeyini etkileyen çok sayıda faktör vardır. Bu faktörlerin bazıları önlenebilir niteliktedir. Bunlardan bazıları:
1.Kalıtımsal Faktörler
2.Gıdalar
3.Şişmanlık
4.Stres

gibi faktörler kolesterolü ve kötü huylu kolesterolü yükseltir.Düzenli egzersiz iyi huylu kolesterolü yükseltir ve kötü huylu kolesterolü azaltır.60-65 yaşa kadar yaşla birlikte kolesterol düzeyi artar. Kadınlarda menopozdan sonra kolesterol düzeyi artar.

Kolesterol yükselmesine yol açan hastalıklar

Bazı hastalıklarda kolesterol düzeyi yükselir. Bu hastalıkları ikiye ayırarak incelemek mümkündür:
1.Kalıtsal yağ metabolizması hastalıkları
A.Hipotiroidi: Tiroid bezinin yetersiz çalışması.
B.Karaciğer hastalıkları
C.Nefrit: Böbreğin mikrobik olmayan iltihabi hastalıkları
D.Şeker hastalığı
E.Şişmanlık
F.Bazı ilaçlar
2.Diğer hastalıklar

Kolesterol neden önemlidir?

Kalp ve damar hastalıkları Türkiye'de ve diğer ülkelerde ölüm ve kalıcı sakatlıklara yol açan yaygın sorunlardır. Türkiye’de 6 milyon kişide kan kolesterol düzeyi sınırda yüksek (200-239 mg/dl) ve 2 milyon kişide yüksektir (240 mg/dl). Gelişmiş ülkelerde ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıkları ilk sıradadır ve yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, şişmanlık gibi sorunların düzeltilmesi ile bu ölümler önlenebilir veya geciktirilebilir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü kalp ve damar hastalıklarını 1 numaralı insanlık düşmanı ilan etmiştir. Kalp ve damar hastalıklarını kolaylaştıran faktörlere kardiyovasküler risk faktörleri adı verilir. Kanda kolesterol ve LDL-kolesterolün yüksek olması hasta için risktir ve kolesterol yüksekliği bir kardiyovasküler risk faktörüdür. HDL-kolesterolün düşük olması da bir risktir. Bu riske sahip hastalarda kalp krizi, felç, damar tıkanması, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların ortaya çıkma olasılığı daha fazladır.

Kardiyovasküler Risk Faktörleri

Kolesterolü yüksek hastalarda, kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve mümkünse değiştirilmesi, tedavinin temel noktalarından birisidir. Kolesterolü yüksek hastalarda, kolesterol yüksekliği dışındaki kardiyovasküler risk faktörlerine de sık rastlanır ve bu kardiyovasküler risk faktörlerinin düzeltilmesi ile kardiyovasküler kalıcı hasar ve ölüm riski kesin olarak azaltılır.
 

Aşağıda kardiyovasküler risk faktörleri özetlenmiştir:

 • Hipertansiyon
 • Lipid (yağ) metabolizması bozukluğu, Kolesterol yüksekliği
 • Sigara Diyabetes mellitus (şeker hastalığı)
 • Şişmanlık
 • Fiziksel aktivite azlığı ve sedanter yaşam
 • Yüksek hematokrit (kanda çok fazla hücre bulunması)
 • Artmış trombojenik faktörler (kanı pıhtılaştıran faktörler )
 • İleri yaş
 • Erkek cinsiyet
 • Aile öyküsü
 • Tip A kişilik yapısı (mükemmeliyetçi, obsesif hırslı ve gergin kişilik)
 • Östrojen eksikliği
 • Alkol yoksunluğu (alkol bağımlılığı)
 • Fibrinojen yüksekliği
 • Ürik asit yüksekliği
 • Lipoprotein (a)
 • Belirgin beyin, kalp, böbrek veya damar hastalığı

Hipertansiyon, her yaş, cins, ırk için önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür ve hem büyük hem küçük tansiyonun yükseldikçe kardiyovasküler risk artmaktadır. Hipertansiyon tedavisi ile kardiyovasküler risk azalmaktadır.

Lipid (yağ) metabolizması bozuklukları, majör ve düzeltilebilir kardiyovasküler risk faktörlerinden birisidir. Yapılan tüm büyük çalışmalarda serum kolesterol düzeyi ile kardiyovasküler risk arasındaki ilişki gösterilmiştir. HDL-kolesterolün düşüklüğü de bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Diyetin kolesterol içeriği ile kardiyovasküler risk arasında da doğrudan ilişki vardır.

Şişmanlık ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişki birçok çalışmada gösterilmiştir. Ancak şişman hastalarda, hipertansiyon, fiziksel aktivite azlığı, diyabetes mellitus (şeker hastalığı) ve lipid metabolizması gibi diğer kardiyovasküler risk faktörlerine da daha sık rastlanır ve bu kardiyovasküler risk faktörler, şişmanlığın bağımsız etkisini maskeleyebilir.

Yetersiz egzersiz kardiyovasküler riski arttırır. Öte yandan sedanter yaşam, kan şekeri, kolesterol ve kan basıncı kontrolunu zorlaştırır. Düzenli egzersiz yapanlarda, koroner arter hastalığı riski de azalır.

Diyabetes mellitus (şeker hastalığı) iyi bilinen bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Ayrıca diyabetik hastalarda lipid (yağ) metabolizmasi bozuklukları, hipertansiyon, şişmanlık gibi diğer kardiyovasküler risk faktörleri de sıktır.

Sigara, koroner arter hastalığı sıklığını arttırdığı gibi diğer kardiyovasküler risk faktörlerinin etkisini de arttırır. Sigara içimi, Türkiye'deki en önemli sağlık problemlerinden birisidir ve ne yazık ki kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Sigaranın bırakılması ile koroner arter hastalığı riski azalır ve bu azalma 12 ay sonra en belirgin hale gelir.

Tip A kişiliğine sahip kişiler, mükemmeliyetçi, obsesif, hırslı ve gergin bir özellik sergilerler.

Yüksek kolesterolün vücuda verdiği zararlar

Kanda aşırı miktarda bulunan kolesterol yavaş yavaş (yıllar içinde) damar duvarında birikir. Bu birikim sonucu o damarda daralma, tıkanma ortaya çıkar. Bu durum bir su borusunda pisliklerin birikmesine benzetilebilir. Kolesterol hangi damarda birikmişse o damarla ilişkili sorunlar ve hastalıklar ortaya çıkar. Kolesterol yüksekliğinde belirti ve bulgular çoğu zaman ani Kolesterol yükselmesine bağlı değildir, uzun süreli kolesterol yüksekliğinin damar duvarında Kolesterol birikmesine yol açmasının sonucudur. Yani Kolesterolünüz şu andaki değerinin 2-3 katına yükselse ve 3-4 saat yüksek kalsa size bir zararı olmaz. Asıl sorun sizde daha önce uzun süreli kolesterol yüksekliği olmasıdır.Kalbi besleyen damarlarda (koroner arter) Kolesterol birikimi bu damarlarda tıkanma ve daralmanın sonucu göğüs ağrısı, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi sorunlara neden olur. Bunların sonucu hasta koroner by pass ameliyatı (cerrahi olarak darlığın ortadan kaldırılması) veya anjiyoplasti (balonla daralmış koroner arterin genişletilmesi) işlemine ihtiyaç duyabilir.Beyini besleyen boyun damarlarında Kolesterol birikimi olması felçlere, konuşma bozukluklarına, dengesiz yürümeye, bilinç kaybına yol açar. Böbrek damarlarında kolesterol birikimi yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.Ana atardamarda (aort) Kolesterol birikimi de tehlikelidir. Buradan kopan Kolesterol birikintileri daha küçük damarları tıkayarak çok değişik sorunlara yol açabilirler: Bağırsağı besleyen damarları tıkayarak bağırsak ölümüne, göz damarlarını tıkayarak körlüğe, bacak damarlarını tıkayarak gangrene... yol açabilirler.

Kolesterol yüksekliğine bağlı sorunlar ortaya çıktığı zaman hasta geç kalmış olabilir; bu nedenle kolesterol yüksekliğini önlemek, yükselmişse düşürmek çok önemlidir.

Kolesterol - Yüksek Tansiyon İlişkisi

Kolesterol ve yüksek tansiyon arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Yani kolesterol yüksekliği yüksek tansiyona, yüksek tansiyon kolesterol yüksekliğine yol açmaz. Ancak ikisinin hedefi ve zarar verdiği organ aynıdır: Kan damarları. Yüksek tansiyon kan damarındaki basıncı yükselterek aşınma, yırtılmalara neden olur. Bu durum su borusu içindeki basıncın artmasına bağlı sorunlara benzetilebilir. Yüksek Kolesterol de damar duvarında Kolesterol birikimine yol açarak damarlarda daralma, tıkanmalara yol açar. Yüksek tansiyon ve Kolesterol yüksekliği kan damarına diğerinin verdiği zararın şiddetini arttırır ve ortaya çıkmasını çabuklaştırır. Bu nedenle hem Kolesterol yüksekliği hem de yüksek tansiyon tedavi edilmelidir.

Kolesterol Nedir? Kolesterol Belirtileri? Kolesterol Nasıl Düşürülür? başlıklı bu makale 08-07-2009 tarihinden itibaren 467982 kişi tarafından okunmuştur.
Ortalama değerlendirme: Kolesterol Nedir? Kolesterol Belirtileri? Kolesterol Nasıl Düşürülür?

Sayfayı Paylaş:

Kolesterol Nedir? Kolesterol Belirtileri? Kolesterol Nasıl Düşürülür? için yapılmış yorumlar.
hasta şikayeti
Yazan: Betül MEŞE - İstanbul
Puan:hasta şikayeti

"Merhabalar, Öncelikle sağlık konusunda sağlıklı biilgiler verip bizi aydınlattığınız için teşekkür ederim.Eşim Hepatit b hastası buün tahlil sonuçlarını aldık değerleri çok normal karaciğerine rahatsızlık veren bir şey yok ama kollesterol 211 LDL Kolesterol 162 çıktı.Kolesterolünü düşürmemiz için nasıl ve hangi sebze ve meyvelerle beslenmesi gerekir ve ne zaman arayla koleterolünü ölçtürmemiz lazım ilginize teşekkür ederim. "
  
Bu yorum 13-07-2009 18:22:53 tarihinde yazılmıştır...

kollesterol sorunu
Yazan: ihsan yerli - Kocaeli
Puan:kollesterol sorunu

"SELAM BENİM KOLLESTEROL 194 LDL KOLLESTEROL İSE 113.3 ÇOK ŞÜKÜR ALLAHA ÖYLE HASTA DEĞİLİM

ŞEKER 154 DEN 132 DÜŞÜRDÜM KOLLESTEROLUMU NEYLE DÜŞÜREBİLİRİM. SAYGILARIMLA"
  
Bu yorum 23-07-2009 00:41:20 tarihinde yazılmıştır...

kolestrolü napmalıyım
Yazan: deniz bağ - İstanbul
Puan:kolestrolü napmalıyım

"konu açıklaması için teşekkürler. benim, hdl kolestrol 31, kolestrol 263, ldl kolestrol 207.20, tg 124. ne yapmalıyım. yaşım 30. ilaç tedavisi uygulanmalımıdır? kendimi sürekli halsiz ve yorgun hissediyorum ve dizden aşağısı bacaklarım çok ağrıyo nedeni yüksek kolestrolmüdür? ilginiz için teşekkür ederim.."
  
Bu yorum 23-07-2009 23:36:04 tarihinde yazılmıştır...

kolesterolü nasıl düşürebilirim?
Yazan: melike doygun - Ankara
Puan:kolesterolü nasıl düşürebilirim?

"merhaba öncelikle verdiniz bilgiler için tşk.ederim benim babam 50 yaşında ve dün hastaneye gittinde kolesterolü 312 çıkmış bu çok ciddi bişi şey lütfen kolesterolü nasıl düşürebiliriz söleyiniz??"
  
Bu yorum 08-08-2009 12:52:45 tarihinde yazılmıştır...

kan yağları kolesterol trigliserid
Yazan: Hasan Kabadayı - Ankara
Puan:kan yağları kolesterol trigliserid

"BEN 32 YASINDAYIM. KOLESTEROL 253 TRIGLISERID DEGERIDE OLDUKCA YUKSEK PERHIZDEYIM. KIRMIZI ET YEMIYORUM ABUR CUBUR YOK NE YAPMALIYIM NORMALE INMESI ICIN EK TEDBIR VARMI BILEN VARMI BANA MAIL ATARSANIZ MEMNUN OLURUM. HERKESE ACIL SIFALAR"
  
Bu yorum 10-09-2009 20:25:34 tarihinde yazılmıştır...

yüksek kollesterol kaşıntı sebebi olabilirmi
Yazan: bircan aba - Adana
Puan:yüksek kollesterol kaşıntı sebebi olabilirmi

"iyi günler ben adanadan bircan hemo diyaliz hastasıyım yüksek kollesterol kaşıntı sebebi olabilirmi ben kullandığım kan yapıcı kol iğnelerime bağlıyordum ama kollesterolimde yüksekmiş acaba ondanmı kaşıntım yanıtınızı bekliyorum iyi günler "
  
Bu yorum 05-10-2009 13:01:20 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol değerleri nasıl olmalı
Yazan: Adem GÖLGE - Hatay
Puan:kolesterol değerleri nasıl olmalı

"Selam benim en son ölcümlerimde chol: 313 TGL.368 Test sonucunda karşılaştırma yaptıgımda sadece bu degerleri yüksek görüyorum ama bende halsizlik yemek sonrası uykumun gelmesi ayak bacaklarımın agrıması başımın agrıları gibi halsizlikler hisediyorum ne yapmalıyım yaşım 45 işim yok sürekli evdeyim saygılar "
  
Bu yorum 12-10-2009 12:55:06 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol nasıl düşürülür
Yazan: hasan kara - Konya
Puan:kolesterol nasıl düşürülür

"benım askerde yuksek tansıyonla askerı hastanede seker ve kollestrol le cıktım nasıl dusurecembana bı ulasın dusuren varsaa yardımcı olun ne yaptımds a dusmedı "
  
Bu yorum 27-10-2009 12:50:53 tarihinde yazılmıştır...

kolestrolu düşürmem için ne yapmalıyım
Yazan: sevim gürbüz - Rize
Puan:kolestrolu düşürmem için ne yapmalıyım

"kolestrolu düşürmem için ne yapmalıyım bilgi verir misiniz? lütfen."
  
Bu yorum 28-10-2009 22:06:01 tarihinde yazılmıştır...

kolestrol titreme nedeni olabilirmi?
Yazan: cankaya - İstanbul
Puan:kolestrol titreme nedeni olabilirmi?

"Annem kolestrol tansıyon hastası bazen titreme de yaşıyor bu kolestırola bağlı olabilirmi ? deyilse nden olabilir? saygılarımla!"
  
Bu yorum 30-10-2009 20:36:38 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol düşürücü diyet
Yazan: özlem Balta - Yurt Dışı
Puan:kolesterol düşürücü diyet

"Selam, benim kolestrolum 296, yasim 39, doktorum kolestrolümün cok yüksek oldugunu söyledi düsürmek icin ne yapmaliyim?Sigara günlük 7-8 tane kullaniyorum,hergün bir türk kahvesi ve cay icerim bunlarin etkisi varmidir?Vereceginiz bilgiler icin simdiden tesekkür ederim...Saygilar-selamlar... "
  
Bu yorum 03-11-2009 01:50:46 tarihinde yazılmıştır...

geceleri ayak ve ellerimin hararetlenmesi
Yazan: Galip DAĞ - Aydın
Puan:geceleri ayak ve ellerimin hararetlenmesi

"Ben 47 yaşındayım sigara kullanıyorum, Hepatit B taşıyıcıyım tedavi gördüm ve düzeldim ancak şöyle bir sıkıntım var. Zaman zaman gece uykudan el ve ayaklarımda yüksek hararet ile uyanıyorum yaklaşık bir saat kadar geçmiyor bazen gündüzleride avuç içlerim yanıyor bundan 5 ay önce yaptırdığım tahlillerde herşey normal çıktı bu hararetlenme neden olabilir yardımcı olabilirmisiniz."
  
Bu yorum 10-11-2009 11:57:10 tarihinde yazılmıştır...

Kolesterol değerlerim yüksek nasıl düşürebilirim
Yazan: BEHİYE KARACA - Rize
Puan:Kolesterol değerlerim yüksek nasıl düşürebilirim

"Bugün Değerlerime baktırdım.LDL 171;Toplam kolesterolüm de 244 .30 yaşında bir bayanım.oturarak çalışıyorum.değerlerimi nasıl düşürebilirim.."
  
Bu yorum 13-11-2009 16:49:57 tarihinde yazılmıştır...

kolestrol değerimi nasıl düşürebilirim?
Yazan: duygu - İstanbul
Puan:kolestrol değerimi nasıl düşürebilirim?

"bugun kan degerlerime baktırdım kolestereol (229) hdl(68) Ldl(146) ne yapmam gerekir yaşım 22 "
  
Bu yorum 19-11-2009 16:47:16 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol
Yazan: osman çelik - İzmir
Puan:kolesterol

"benim de kolesterol sorunum var ama ne yapıcam bilmiyorum en son genetik testi yaptırdım cevap bekliyorum kol 357 trgleresit 887 ne yapmam lazım teşekkür ederim"
  
Bu yorum 23-11-2009 15:49:54 tarihinde yazılmıştır...

yüksek kolesterol
Yazan: Şeyda Dağılgan - İstanbul
Puan:yüksek kolesterol

"Bu zamana kadar bilmiyordum ama benimde kolesterol sorunum varmış ve yaşım 22 kolesterol 245 mg/dl trigliserid 229 mg/dl LDL kolesterol 155 mg/dl HDL kolesterol 44,7 mg/dl ne yapmam gerekiyor? "
  
Bu yorum 08-12-2009 16:17:03 tarihinde yazılmıştır...

yüksek tg
Yazan: adnan çürük - Antalya
Puan:yüksek tg

"iyi günler benim sorunum baş dönmesi ve sol gözümün çevresinde bir ağırlık oluşumu var kan değerlerim en son durumu şu (tg=343) (chol=154) (hdlc2=25) (ldl=60) (vldl=68) acaba bu değerler ile ilgilimidir baş dönmesi ne yapmam gerekir teşekürler"
  
Bu yorum 09-12-2009 11:26:57 tarihinde yazılmıştır...

benim rahatsızlığım ne olabilir
Yazan: AYHAN YILDIRIM - Ağrı
Puan:benim rahatsızlığım ne olabilir

"SELAMLAR. BENİM SORUNUM ŞU. BEN YAKLAŞIK BEŞ YILDIR NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM BİR RAHATSIZLIK PENÇESİNDEYİM. GİTTİĞİM DOKTORLAR BUNUN DEPRESYON OLDUĞUNU SÖYLEDİLER.VERDİKLERİ ANTİDEPRESAN İLAÇLARI DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAMA RAĞMEN HİÇ BİR OLUMLU ETKİSİ OLMADI. BENİM KOLESTERE BAĞLI BEYİNE GİDEN DAMARLARIMDAN BİRİ TIKANMIŞ OLABİLİRMİ? BAŞLICA ŞİKAYETLERİM ŞUNLAR.DENGESİZLİK,GÖZLERİMDE AŞIRI YORGUNLUK KULAKLARDA HAFİFTEN AĞIR İŞİTME. AŞIRI SIKINTI. VE SÜREKLİ ESNEME. BU NETÜR BİR HASTALIKTIR? HANGİ DOKTORA GİTMELİYİM NOLUR BANA YARDIM EDİN. SAYGILAR SUNUYORUM"
  
Bu yorum 10-12-2009 20:26:43 tarihinde yazılmıştır...

ideal kolesterol değerleri
Yazan: s. fadime derici - Konya
Puan:ideal kolesterol değerleri

"merabalar.ben 30 yaşında bayanım 3 ay önce derin ven trombozom geçirdim yani toplar damar tıkanıklığı 3 damara balon yapıldı ve comadin kullanıyorum.ama sürekli halsizlik baş ağrısı şikayetim vardı kolesterolumü ölçtürdüm total kolesterol 259 trigliserit 189 LDL 177 glikozda 65 acaba yüksekmi? ne yapmam lazım email atarsanız çok sevinirim. şimdiden çok teşekkürler saygılar...."
  
Bu yorum 10-12-2009 23:43:25 tarihinde yazılmıştır...

kolestrolü nasıl düşürebilirim
Yazan: özkan gürel - İzmir
Puan:kolestrolü nasıl düşürebilirim

"benım koletsrol yuksek çıktı nasıl dürurebılırım fıtness sporun faydası olurmu ..."
  
Bu yorum 10-12-2009 23:46:25 tarihinde yazılmıştır...

kollestrolü gıdalarla düşürmek mümkünmü
Yazan: atila karlı - Kırşehir
Puan:kollestrolü gıdalarla düşürmek mümkünmü

"ben dede kolesterol bunu nasıl yenerim aynı zamanda tansiyonmda yükseliyor şuanda hap kulanıyorum gıdalarla düşürmem mümkünmü 269 ve 175 yaşım da 50 bilgi verirseniz menmun olurum"
  
Bu yorum 13-12-2009 20:53:41 tarihinde yazılmıştır...

kollestirol
Yazan: ali ihsan pişkin - Ankara
Puan:kollestirol

"kollestirol 210 ldl 175 trigliseritn 255 bunların bana nasıl yan etkisi olur bunlarla ilgili ilaç kullnmıyorum ama tansiyon hapı ve levetiron kullanıyorum kollestirol yükselmesinde etkisi varmı yaşım 35 bilginiz için teşekürler"
  
Bu yorum 15-12-2009 12:31:42 tarihinde yazılmıştır...

kolestrol ve yüksek tansiyon
Yazan: kadir malaç - Ankara
Puan:kolestrol ve yüksek tansiyon

"kolestrol ve yüksek tansiyonu düşürmek için ne yapmalıyom"
  
Bu yorum 16-12-2009 16:08:36 tarihinde yazılmıştır...

KOLLESTROL
Yazan: ERKAN AĞDOĞAN - İstanbul
Puan:KOLLESTROL

" MERHABA BEN 35 YAŞINDAYIM YAPTIRDIĞIM KAN TAHLİLLERİ SONUCUNDA KOLLESTROL 207 ,HDL 48, LDL 145,TRİGLİSERİT 71 ÇIKTI. BU DURUMDA KOLLESTROLÜM YÜKSEK GÖRÜNÜYOR.SİZCE SAĞLIK AÇISINDAN NE KADAR SAKINCALI, KOLLESTROLÜ DÜŞÜRMEM İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR.HANGİ TÜR SPOR VE BESLENME METODU UYGULAMLIYIM.BİLGİLERİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER."
  
Bu yorum 23-12-2009 17:18:33 tarihinde yazılmıştır...

kemiklerim ağrıyor
Yazan: Dilek Korkmaz - Mardin
Puan:kemiklerim ağrıyor

"kemiklerimde çok ağrı var özellikle boynumda ve boynumdan sırtıma ağrılar giriyo kürek altlarım ağrıyo nefes alınca böğrüm ağrıyo acaba idrar yolunda enfeksion var ondan kaynaklanıyor olabirmi?mailime msj atarsanız çok sevinirim bu arı beni öldürecek iltahap bu kadar acı veririmi şimdiden teşkkürler"
  
Bu yorum 13-01-2010 22:56:14 tarihinde yazılmıştır...

kollestrol nasıl düşürülür
Yazan: zuhal narin - Manisa
Puan:kollestrol nasıl düşürülür

"sabahları aç karnına bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı elma sirkesi koyup için zamanla kollesterol düşüyor aynızamanda kilolarda yavaş yavaş düşüyor"
  
Bu yorum 14-01-2010 21:51:04 tarihinde yazılmıştır...

menopoz ve kolestorol
Yazan: fatma bilecen - Çorum
Puan:menopoz ve kolestorol

"merhaba böyle bir konuya deyindiniz için teşekkür ederim 28yaşımda menopoza girdim ogün bugündür kolestorolüm var kilo 95 boy 1.68 neyapmamlazım"
  
Bu yorum 15-01-2010 01:27:27 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol ve ceviz suyu
Yazan: Kadir Aydoğdu - Ankara
Puan:kolesterol ve ceviz suyu

"ceviz suyunun kolestorole faydası nedir. ben 40 yaşında bir bayım.kolestorolüm.298 idi ve 20 gün ceviz suyu içtim allaha şükür 209 a. indi ve tansiyon hapınıda kullanmayı kestim tafsiye ederim"
  
Bu yorum 16-01-2010 17:34:05 tarihinde yazılmıştır...

ilaçla kolestrolümü nasıl düşürebilirim
Yazan: Enver Bayram - Giresun
Puan:ilaçla kolestrolümü nasıl düşürebilirim

" Yaşım 63, Yapılan tahliller sonucunda Kolestrol 243, LDL161, HDL ise 55 olarak tarafıma verildi.Bu duruma göre kolestrolum nasıl düşürebilirim.İlaç kullanmayı tavsiye edilir mi.Ayrıca Yüksek tansiyon ilacıda almaktayıım."
  
Bu yorum 29-01-2010 23:05:17 tarihinde yazılmıştır...

Kaşıntı ve Yorgunluk
Yazan: Berk Gündoğan - Ankara
Puan:Kaşıntı ve Yorgunluk

"Duyduğuma göre kolestrol kaşıntı ve yorgunluk yapar.Ben de kolestrol hastasıyım.Babamda öyleydi ve onda da kaşıntı çok fazlaydı."
  
Bu yorum 09-02-2010 16:40:35 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol ve çözümü
Yazan: Mustafa Seyis - Bursa
Puan:kolesterol ve çözümü

"İki yıl önce kalp krizi geçirmiştim ve kriz anında kollesterolüm 290 idi. Kullandığım bütün kollesterol ilaçları mutlaka yan etki yaptı ama kolesterolümüde beklenen ölçüde düşüremedi.Sabahları aç karına elma sirkeli su (Bir kaşık elma sirkesi bir bardak ılık su ile karıştırılacak) içilebilir üzerine en az 45 dakika bir şey yenilmemelidir.En az bir ay uygulanırsa faydası görülecektir.Sirke mümkünse tariş marka olsun.Sirkeli su içimi zor gelirse bal ile de tadlandırılabilir. Ayrıca şu yazı ile google de arama yapıp inceleme yapabilirsiniz.Halen aynı karışımı (LİMON SUYU VE SARIMSAK ) kullanıyorum. Allah herkese şifa verir inşaallah."
  
Bu yorum 11-03-2010 18:54:20 tarihinde yazılmıştır...

trigliserit kolestrol değeri
Yazan: ayten tekeli - Niğde
Puan:trigliserit kolestrol değeri

"merhaba ben niğdeden ayten tekeli benimde kolestrol var trigliserit 207 hdl 41 ldl 77 normal kolestrol 159 bu durumda ne yapmalıyım kolestrolüm yüksekmi tşkrlr"
  
Bu yorum 13-03-2010 18:05:13 tarihinde yazılmıştır...

ldl kolesterol nasıl düşürülür
Yazan: ahmet ersan - Balıkesir
Puan:ldl kolesterol nasıl düşürülür

"merhaba. benim ldl kolestrolüm çok yüksek nasıl düşürebilirim? ldl kolesterol nasıl düşürmek için tavsiyesi olan varmı?"
  
Bu yorum 19-03-2010 11:17:36 tarihinde yazılmıştır...

yüksek kolestrol için çareler
Yazan: zinnet koçan - Konya
Puan:yüksek kolestrol için çareler

"benimde kolesterolum yüksek bir kaç önce yatmadan önce 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 diş sarımsağı yiyip yattım artı yediklerime dikkat ettim ,ettim derken şöyle kepekli ekmek kulandım hamur işlerinden uzak kaldım katı yağlı ürünleri yemedim ardından total kolesterolum trigiseridim ve hdl değerlerim çok güze düşüş gösterdi yalnız sirkeye midem 1 ay dayanabildi yanma yapınca bıraktım sizler yaparsanız bir şekilde tatlandırın ilaç yediklerimepey süredir dikkat etmiyorum değerlerim tekrar yükseldi rejime girmem lazımilaç kullanma taraftarı değilim çünkü vücudumun ilacın yan etkilerine maruz kalmasını istemiyorum allah hepimize sağlık sıhhat dolu günler nasip etsin arkadaşlar.."
  
Bu yorum 25-03-2010 14:26:11 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol nasıl düşer?
Yazan: zinnet koçan - İstanbul
Puan:kolesterol nasıl düşer?

"Bu arada 4 gündür kekik yağı içmeye başladım şekeri,kolesterolü düşürüyormuş yarım fincan suya 3 damla damlatıp içiyorum aç yada tok farketmiyor ben yatmadan önce içiyorum faydasını görürsem bildiricem sizlere bu arada yüksek tansiyonuda düşürüyor tansiyonu düşük olan arkadaşlarıma kesinlikle önermiyorum sağlıcakla kalın.."
  
Bu yorum 26-03-2010 21:10:44 tarihinde yazılmıştır...

kolesterolum olabilirmi
Yazan: vildan bulut - Sakarya
Puan:kolesterolum olabilirmi

"benim yaklaşık 1 senedir özellikle hamur işleri yediğimde baş dönmem miğde bulantım,el ve ayaklarda güçsüzlük,ve gözlerde bulanıklık var acaba bunun sebebi kelesterol olabilirmi?yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler"
  
Bu yorum 02-04-2010 17:25:38 tarihinde yazılmıştır...

Kolesterolum yüksek mi? İlaç kullanmam gerekli mi?
Yazan: Caner Cengiz - İstanbul
Puan:Kolesterolum yüksek mi? İlaç kullanmam gerekli mi?

"HDL:82 LDL:131 TOTAL 226"
  
Bu yorum 02-04-2010 17:48:04 tarihinde yazılmıştır...

kolestrole bağlı kaşıntı karıncalanma gıdıklanma
Yazan: gönül ekinci - Sivas
Puan:kolestrole bağlı kaşıntı karıncalanma gıdıklanma

"kolestrolüm yüksek fakat bununla birlikte vucudumun içinde müthiş bir gıdıklanma,kaşıntı,karıncalanma gibi durum var..doktorlar kolestrole bağlı dediler fakat bi yardım alamadım..lütfen yardım edersiniz çok sevineceğim.."
  
Bu yorum 03-04-2010 20:13:30 tarihinde yazılmıştır...

yüksek kolestrol
Yazan: Mehtap Kara - Adıyaman
Puan:yüksek kolestrol

"Kolestrolum cok yüksek. Nasıl besleneceğim konusunda farklı sitelerde farklı yorumlarla karşılaştım. Kafam çok karıştı. Kolestrolümü kontrol edebilmek için ne yapmalıyım. Yardımcı olabilir misiniz"
  
Bu yorum 08-04-2010 19:02:52 tarihinde yazılmıştır...

atardamar ile kolestrol ilgisi
Yazan: melis samyali - Osmaniye
Puan:atardamar ile kolestrol ilgisi

"atar damarla kolestrol ün ilgisi varmı"
  
Bu yorum 16-04-2010 16:35:55 tarihinde yazılmıştır...

kolestrol 183 morelim 0
Yazan: Aziz ERCAN - Ankara
Puan:kolestrol 183 morelim 0

"kolestolüm 183 morelim sıfır yokmu bunu indirecek güzel bir haberiniz"
  
Bu yorum 20-04-2010 14:56:17 tarihinde yazılmıştır...

yüksek kolesterol düşmüyor
Yazan: özlem öztürk - Kocaeli
Puan:yüksek kolesterol düşmüyor

"total kolesterolum 277,ldl kolesterolüm 161,hdl kolesterolüm ise 79 trigliserit ise 184.Bu sonuçlar açlık kan tahlili sonuçları.Beslememe dikkat etsemde düşmüyor ne yapmam lazım ve bu değerler ne kadar tehlikeli? yaş 29."
  
Bu yorum 21-04-2010 19:36:31 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol tansiyon ve şeker yüksekliği
Yazan: Cemal İLBEY - İstanbul
Puan:kolesterol tansiyon ve şeker yüksekliği

"Bazı gıdaların tüketilmesi esnasında 1 veya 2 saat sonra kulakta floresan lambasının çıkardığı ses gibi sürekli ses yaptığı oluyor.Ancak ses gece uyuduğum zaman ses kesiliyor bunun sebebi ne olabilir ne yapmam gerekir.Total kolesrerol 246.Glukoz[AKŞ]150.Trigliserid 288.HDL kolesterol 40.9.LDLkolesterol 148.VLDL kolesterol 58.Yardımcı olabilirseniz sevinirim teşekkürler."
  
Bu yorum 23-04-2010 17:27:40 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol yüksekmi
Yazan: cemal akgül - İstanbul
Puan:kolesterol yüksekmi

"kolaterolüm yüksekmi yüksekse neyapmalıyım aydılatırsanız sevinirim HDL32 TOTAL 205 TİRİGLİSERİD 263 GLUKOZ113 LDL136 VLDL52,6"
  
Bu yorum 12-05-2010 01:34:34 tarihinde yazılmıştır...

bendede kolestrol var
Yazan: sezgin - Kocaeli
Puan:bendede kolestrol var

"bende 450 üzeri trigserinit fazla kolestrol ise fazla bilgim yok ama 300 civarı oda yasım 30 daha ne yapmam gereli güvenlik görvlisiyim ondan dolayı oluyor herhalde"
  
Bu yorum 15-05-2010 04:41:11 tarihinde yazılmıştır...

damla sakızı ile kolesterol nasıl düşürülür
Yazan: ayşe duş - İstanbul
Puan:damla sakızı ile kolesterol nasıl düşürülür

" 30gr. damla sakızını [aktardan parça damla sakızı] alın su bardağına koyun üzerine su doldurun ertesi gün için tekrar üzerini doldurun ertesi gün için bakın kolesterol kalıyormu 400 den 165 e düştü "
  
Bu yorum 16-05-2010 10:37:55 tarihinde yazılmıştır...

yüksek tansiyonu düşüren yemekler
Yazan: basri sagıroglu - Osmaniye
Puan:yüksek tansiyonu düşüren yemekler

"yüksek tansiyonu negibi yemeklerlen düşürebilirim."
  
Bu yorum 16-05-2010 10:38:34 tarihinde yazılmıştır...

Kolesterolü düşürmek için spor
Yazan: Erkan - Sakarya
Puan:Kolesterolü düşürmek için spor

"Kolesterolü düşürmek için spor ve yürüyüş önemli bi etken"
  
Bu yorum 26-05-2010 14:13:38 tarihinde yazılmıştır...

sürekli yüksek kolesterol
Yazan: durdu gülçer - Burdur
Puan:sürekli yüksek kolesterol

"selamlar, Bir yıldan fazla düzenli olarak kolesterol ölçümü yapılıyor ve her seferinde yüksek cıkıyor. Ne yaptıysam düşüremiyorum , şuan baldırlarımda kas agrılarım başladı öneriniz nedir? Cevabınız için şimdiden teşekkürler... "
  
Bu yorum 09-06-2010 10:51:24 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol düşürmek için formül
Yazan: ahmet aysan - Afyon
Puan:kolesterol düşürmek için formül

"kolestrol düşürmek için akşamdan birtane ceviz içini ıslat saban kavaltıdan yarım saat önce iç.tahlil yaptırın.imaç kullanmansanız doktror tavsiyesi ile diyet yapın kepekli ekmek zeytin ve mısır yağı meyve sebze domates kabuğu elma sirkesi çok iyi geliyor.Ayak altlarım yanı yor idir bunu uyguladım geçti.Sitresden uzak olaçaksın .Tatlı az ye,elma ye tatlı yerine elma bire bir imiş.günde iki ceviz 3 fındık ve kuruyemiş mutlaka yenmeli geçmişy olsun konya traş buzuklardan"
  
Bu yorum 09-06-2010 22:09:03 tarihinde yazılmıştır...

trigliserid 110 düşürmem için ne yapmam gerek
Yazan: Nurhan sevdim - Düzce
Puan:trigliserid 110 düşürmem için ne yapmam gerek

"41 yaşındayım ldl kolesterol 163.total kolesterol 234 .hdl 49 trigliserid 110 düşürmem için ne yapmam gerek bilgilemdirir seniz çok memnun olurum"
  
Bu yorum 10-06-2010 09:59:35 tarihinde yazılmıştır...

kolestrol
Yazan: ahmet toğran - Şanlıurfa
Puan:kolestrol

"31 yasındayım trigliserid kolestrolum 404 tur bunu nasıl durebilirim bililendirirseniz tsk ederim..."
  
Bu yorum 23-06-2010 15:59:39 tarihinde yazılmıştır...

el ve ayakta aşırı yanmalar
Yazan: necmettin çelikel - Kırıkkale
Puan:el ve ayakta aşırı yanmalar

"benim el ve ayakta çok aşırı yanma oluyor gece gündüz ve yaz kış beni çok rahatsız ediyor uyuyamıyorm5 dakika rahat edemiyorumsürekli ellerimi ayaklarımı suya suya koyup rahatlamak istiyorum bu da fayda etmiyor........... ne yapmam lazım beni bilgilendirirseniz sevinirim teşekkür ederim. "
  
Bu yorum 26-06-2010 13:27:22 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol vücutta uyuşma yaparmı
Yazan: hayrettin akçay - Manisa
Puan:kolesterol vücutta uyuşma yaparmı

"kolesterol vücutta uyuşma yaparmı "
  
Bu yorum 30-06-2010 16:01:38 tarihinde yazılmıştır...

kolestirol
Yazan: canan ençalar - Malatya
Puan:kolestirol

"ben 25 yaşındayım baş dönmesi ve miğde bulantısıyla dr gittim kolestirol tahlili yapıldı HDL kolestirolüm 24 çıktı yani çok düşük ne yapmalıyım bu durum beni gerçekten korkutuyor yardımınızı bekliyorum"
  
Bu yorum 30-06-2010 18:04:20 tarihinde yazılmıştır...

baş dönmesi sürekli kulak çınlaması
Yazan: selim araç - İstanbul
Puan: baş dönmesi sürekli kulak çınlaması

"bende baş dönmesi sürekli kulak çınlaması oluyor kolesterolüm 301 triglişerit 465 acaba bunlar etken olbilirmi aydınlatırsanız sevinirim"
  
Bu yorum 02-07-2010 19:17:28 tarihinde yazılmıştır...

sürekli yorgunluk hissi
Yazan: nurten ünverdi - Kars
Puan:sürekli yorgunluk hissi

"TRİGLİSERİD 212 TOTAL KOLESTEROL 240 HDL 46 LDL 151.6 VLDL KOLESTEROL 42.4 "
  
Bu yorum 07-07-2010 14:08:25 tarihinde yazılmıştır...

trigliserit
Yazan: erol göktaş - Ankara
Puan:trigliserit

"trigliseritim 526 çıktı 3 yıldır ilaç kullanıyorum.. ama faydası olmuyor,,,ayak topuklarımda sürekli uuşma var,,kendimi hep yorgun hisediyorum"
  
Bu yorum 16-07-2010 00:27:10 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol doğal olarak nasıl düşürülür?
Yazan: FARUK KÖKCÜR - Afyon
Puan:kolesterol doğal olarak nasıl düşürülür?

" Benim kolesterolum 230,trigliserit 300,HDL 30, LDL 110 Sizce normal mi?Doğal olarak nasıl düşürebilirim?"
  
Bu yorum 23-07-2010 18:39:07 tarihinde yazılmıştır...

Kilo Stresten kaynaklanabilirmi?
Yazan: ZEYNEP FINDIK - İstanbul
Puan:Kilo Stresten kaynaklanabilirmi?

"Merhaba öncelikle herkese geçmiş olsun.Ben 15 senedir antidepresan ilaçlar kullanıyorum.Son doğum yaptıktan sonra fazlalaştı ilaçlar.Doğum yapalı 6 yıl oldu.Aynı zamanda kilomda 25 kilo arttı.2 senedir de hipotiroid rahatsızlığım ortaya çıktı.Şimdi de kolesterol 256 HDL 48 LDL 174.6 Trigliserid 182 çıktı ilaç tedavisine başlandı.Bu değerler çok yüksek midir.Doğal bir tedavide ne uygulayabilirim.Akapunktura gitmeyi düşünüyorum.NE YAPAYIM.TEŞEKKÜRLER. "
  
Bu yorum 25-07-2010 12:26:35 tarihinde yazılmıştır...

kolestrol problemi
Yazan: SELMA BOZKURT - Antalya
Puan:kolestrol problemi

"iyi günler ben 30 yaşındayım ve dün kan tahlilimde kolestrolum 301 çıktı doktorum çok şaşırdı ve hemen diyetisyene gönderdi ve tarden diye bir ilaç verdi ben dogal yollardan nasıl bunu düşürücem açıkcası çok korktum beni aydınlatırsanız çok memnun olurum hoşçakalın..."
  
Bu yorum 30-07-2010 13:39:51 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol yorgunluk yaparmı?
Yazan: kaan - Muğla
Puan:kolesterol yorgunluk yaparmı?

"SELAMLAR, BİR SORUM VAR ARKADAŞLAR KOLESTEROL YORGUNLUK YAPAR MI ACABA BENDE GENETİK KOLESTEROL VAR SÜREKLİ YORGUNLUK HİSSEDİYORUM TŞKLER..."
  
Bu yorum 02-09-2010 14:54:19 tarihinde yazılmıştır...

kolestrol hastasıyım ne yapmalıyım?
Yazan: ahmet - Hatay
Puan:kolestrol hastasıyım ne yapmalıyım?

"35 yaşındayım. total col 239, ldl 184 , hdl 36 , trig 150 kolestrolüm çok mu yüksek . ne yapmalıyım . ilaç kullanmazsam nasıl düşürebiliim. teşekkürler."
  
Bu yorum 07-09-2010 14:41:09 tarihinde yazılmıştır...

kolestrol kulak çınlaması yaparmı?
Yazan: halil ibrahim kılıç - Eskişehir
Puan:kolestrol kulak çınlaması yaparmı?

"kolestrol kulak çınlaması yaparmı kulak burun bogaza gittim birşey bulamadı bu konuda beni hangi uzmana yönlendirebilirsiniz saygılar"
  
Bu yorum 15-10-2010 18:39:53 tarihinde yazılmıştır...

KOLESTEROL KALP RİTİM BOZUKLUĞU YAPARMI?
Yazan: EROL KARAMAN - İstanbul
Puan:KOLESTEROL KALP RİTİM BOZUKLUĞU YAPARMI?

"MERHABA YÜKSEK KOLESTEROL KALP RİTİM BOZUKLUĞUNA NEDEN OLABİLİRMİ? ALAKANIZDAN DOLAYI ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM."
  
Bu yorum 16-10-2010 11:43:10 tarihinde yazılmıştır...

kolestrol tahlil sonuçları
Yazan: ceren - Bursa
Puan:kolestrol tahlil sonuçları

"benimde kolestrol tahlil sonuçlarım pek iyi çıkmıyor :( kolestrol :319, ldl:243 ve HDL:63 çıkıyor yaklaşık 1 sene kadar ilaç kullandım ve ilaçların çok fazla zararları oluyor diye bıraktım.geçenlerde ürtiker oldum (hala tedavi görüyorum ) ve kolestrolünde etkisinin olabileceği söylenildi.30 yaşındayım kilolu değilim. ve düşüremiyorum hemen hergün iş yerimden eve kadar tempolu ve hızlı adımlarla 40 dk.yürüyorum ne yapmam gerekir şimdiden teşekkürler.."
  
Bu yorum 03-11-2010 19:46:01 tarihinde yazılmıştır...

Kolesterol Değerlerim Nasıl?
Yazan: irfan canerkek - Konya
Puan:Kolesterol Değerlerim Nasıl?

"mrb, yaşım 38,kontrol için yaptırdığım tahlillerde kolesterol 248 hdl 38 ldl 181 şeker 105 çıktı.perhize hiç dikkat etmiyorum.hareketsizim.belirgin bir şikayetim yok.lipidol hapı önerdiler başlamadım.yorum ve önerilerinizi bekliyorum"
  
Bu yorum 06-11-2010 00:13:03 tarihinde yazılmıştır...

kolestrol ve bas ağrısı
Yazan: fatma yavuz - Yozgat
Puan:kolestrol ve bas ağrısı

"merhabalar,ben 36 yasindayim kolesterolum sinirda imis detayli tekkik yaptirmadim,ama basim cok agriyor, ozellikle hizli hareket etmem veya kosturmam gerektigi zamamlarda muthis birbasagrisina yakalaniyorum buna bagli olacakki tum vucutum tutmuyor eklemlerimi dahi oynatmakta zorlaniyorum bu ne olabilir?tesekkurler.."
  
Bu yorum 08-11-2010 10:10:44 tarihinde yazılmıştır...

KOLESTOROL YAN ETKİLERİ
Yazan: bülent öztürk - Muğla
Puan:KOLESTOROL YAN ETKİLERİ

"öncelikle iyi günler benim kolestorolüm çıktı daha önce bilmiyodum doktora gittikten sonra öğrendim. vücudum çok yorgunmuşum gibi devamlı baZEN VUCUDUMDA UYŞMALAR OLUYO BAŞIM DÖNÜYO . KOLESTOROLU DÜŞÜRMEM İÇİN NA YAPMALIYIM ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM YARDIMLARIRINIZ İÇİN"
  
Bu yorum 09-11-2010 18:47:10 tarihinde yazılmıştır...

kolestrolü düşürmek için ne yapmalıyım
Yazan: sidika okur - Karaman
Puan:kolestrolü düşürmek için ne yapmalıyım

"bütün yorumlari okudum hemen hemen benimde sorunum kolestrol yuksekligi simdi su anda kolestrol hapina basladim doktor tavsiyesi ile ama ben sizden cok cok rica ediyorum hangi gida turlerini tuketmeliyim (sebze meyve ve butun yiyecek ve icecek gibi)beni bu konuda aydinlatmanizi bekliyorum en kisa zaman da bu arada yasi 24 simdiden cok tesekkurler."
  
Bu yorum 14-11-2010 15:39:10 tarihinde yazılmıştır...

yüksek kolesterol total kollesterol
Yazan: Ali - Isparta
Puan:yüksek kolesterol total kollesterol

"Merhabalar benim yaklaşık 45 gün önce yaptırdığım testte total kollesterol 241, hdl:41, ldl ise 185 olarak çıkmıştı. Bu süre zarfında kilom fazlaydı diyet yaparak 7 kilo verdim. haftada 3-4 gün 40-45 dakika tempolu yürüdüm. elma ceviz gibi yiyeceklerden tükettim. iki gün önce tekrar bir test daha yaptırdım. bu sefer değerler şöyle: total kol:129, hdl:41 LDL:73 oldu baya bir faydası olmuş tavsiye ederim. "
  
Bu yorum 21-12-2010 04:37:52 tarihinde yazılmıştır...

kollestrol ve şeker
Yazan: ibrahim - Antalya
Puan:kollestrol ve şeker

"ben kalp damari ve sekar hastasiyim 3 beyazdan uzak durun yuruyun yulaf yulaf yulay ve mercimek kuru fasulye yeyin hem sekeriniz duser hemde kollestrolunuz selamlarimla"
  
Bu yorum 23-12-2010 15:14:09 tarihinde yazılmıştır...

HDL kolestrol Düşük galiba ne yapmam lazım
Yazan: oktay baktaal - Sakarya
Puan:HDL kolestrol Düşük galiba ne yapmam lazım

"total-168 HDL-27 LDL-119 HDL Düşük galiba ne yapmam lazım verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim."
  
Bu yorum 06-01-2011 07:38:50 tarihinde yazılmıştır...

hipotroid hastasıyım
Yazan: Handan Küçükoğlu - Yurt Dışı
Puan:hipotroid hastasıyım

"Ben de hipotroid hastasıyım ve yakın bir zamanda troid beziimin yüksek antikorlar anti tpo 2696mg troid antikoru 256 mg.nedeni ile tükendiğini ve TSH düzeyinin de 7.99mg.olduğunu ve bundan dolayı kolestrol seviyemin yükseldiğinin ve kontrol altına alınmazsa kalp damar sorunu yaşayabilirmişim peki ne yapmam lazım kolestrol değeri 256 mg.LDL 172mg HDL 44 mh Levotiroxin içiyorum kolestrol hapı da almam lazım mı? onu merak ediyorum yardım edebilirseniz sevinirim."
  
Bu yorum 23-02-2011 20:35:49 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol vücutta şişme yaparmı?
Yazan: ahin akın - Diyarbakır
Puan:kolesterol vücutta şişme yaparmı?

"ablamın yüzünde ve ayaklarında şişmeler oldu hastahaneye gittik çıkan kan sonuçlarında kolestrolü 400 lerdeydi bu kadar yüksek kolesterol vücutta şişme yaparmı"
  
Bu yorum 09-03-2011 14:46:42 tarihinde yazılmıştır...

kolestrol ve ateşlenme
Yazan: osman ali - Kayseri
Puan:kolestrol ve ateşlenme

"sayın hocam BENİM KOLOSTROL 437 ELLERİMDE AYAKLARIMDA YATINCA ATEŞLENME VAR NASIL DÜŞÜREBİLİRİM NE YAPMAM LAZIM SAYGILARIMLA HOCAM"
  
Bu yorum 21-03-2011 10:04:37 tarihinde yazılmıştır...

kollestrol belirtileri hastalığa etkileri
Yazan: nrcn hrk - İstanbul
Puan:kollestrol belirtileri hastalığa etkileri

"benim 7 yıldır kafamda aşırı uyuşma gözlerimde uyku hali halsizlik bazen el ve ayaklarımda yanma oluyor.çok doktora gittim beni piskiyatriye gönderdiler,hala piskiyatriye gitmekteyim ati depresan ilaçları kullanıyorum düzenli olrak,ama şikayetlerim hiç bitmiyo.kollestrol olabilirmi lütfen bana yardımcı olun şimdiden teşekkür ederim."
  
Bu yorum 03-04-2011 14:34:06 tarihinde yazılmıştır...

yüksek kolestrolü düşürme
Yazan: semira koyun - İstanbul
Puan:yüksek kolestrolü düşürme

"arkadaslar yüksek kolestrol iki şekılde normale dönüyo 1 mıdenızde problem yoksa elma sirkesı sabah ac karnına bır su bardagına 2 tatlı kaşıgı karıştırıp için süper etkili 2/.....(. 5 bütün ayıklanmış cevızı aksamdan bır su bardagı suya koyun sabah o suyu için cevızlerı yıyebılırsınız bunu devam edın nasıl etkılı göreceksınız denedım saglıklı günlere insalah "
  
Bu yorum 15-04-2011 17:38:49 tarihinde yazılmıştır...

kolestrolün vücüttaki etkileri nelerdir?
Yazan: AYSEL karagöz - Kocaeli
Puan:kolestrolün vücüttaki etkileri nelerdir?

"slm bugün doktara gittim.kollestrol 255 hdl 69 ldl 172 çıktı doktor perhiz yapmamı söyledi.ben devamlı kendimi bitkin hissediyordum . vücudumda uyuşmalar oluyordu.baş ağrısı oluyordu.ellerimde ve ayaklarımda şişmeler oluyor.kilom 61 yaşım 34 bu rahatsızlıklarım kollestrolden olabilirmi beni aydınlatırsanız sevinirim....."
  
Bu yorum 29-04-2011 18:47:59 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol belirtisi olabilirmi?
Yazan: fahri yıldız - İzmir
Puan:kolesterol belirtisi olabilirmi?

"merhabalar yakın zamanda özelliklle el ve ayaklarımda aşırı oranda kaşınma ( özellikle gece uyurken) gün içinde halsizlik ve sağ ayağımın üzeri şişiyor sabah uyanınca. kolestrol belirtiis olabilir mi "
  
Bu yorum 06-08-2011 14:20:48 tarihinde yazılmıştır...

Trigliserid 375 kolesterol LDL 245
Yazan: ahmet cakmak - Kayseri
Puan:Trigliserid 375 kolesterol LDL 245

"Trigliserid 375 kolesterol LDL 245 - bana uygun diyet lütfen şimdiden teşekkürler."
  
Bu yorum 24-11-2011 14:55:11 tarihinde yazılmıştır...

ultrox 10 mg ldl kolstrol
Yazan: serkan - İstanbul
Puan:ultrox 10 mg ldl kolstrol

"ldl kolsterol yüksek 175 yaş 36 tı 1.70 boy 55 kg yemem içmem iyi yağ katı veya sıvı yemem salatalarda sakat et yemem hamur işi yemem hep bakliyat yerim hareketliyim ama ldl kols yüksek yükseliyor devamlı 7 ay önce 144 dü şimdi 175 olmuş kardiyolejiye gitim sorun yok raporlu ilaç kulanıyorum ultrox 10 mg lık bundan sonra napmalıyım KONUYLA İLGİLİ BANA DÖNERSENİZ SEVİNİRİM "
  
Bu yorum 25-11-2011 21:38:00 tarihinde yazılmıştır...

yüksek kolestrolu düşürme ve şekeri düşürme
Yazan: zekiye yüksel - İstanbul
Puan:yüksek kolestrolu düşürme ve şekeri düşürme

"yaşım 52 bütün tahlillerimi yaptırdım..test sonuçlarımda__PCT:0,184 KOLESTROL:232__LDH:308__GLUKOZ(AKŞ):150 lütfen sizden rica ediyorum bana yardımcı olun şekerim ve kolestrolümü nasıl düşürebilrim..şimdiden çok teşekkür ediyorum.."
  
Bu yorum 30-11-2011 09:07:44 tarihinde yazılmıştır...

kolesterolüm yüksekti
Yazan: nurcan bütün - Afyon
Puan:kolesterolüm yüksekti

"merhaba benim kolesterolüm 290 a kadar yükselmişti yakın zamanda ne kadar ilaç kullandıysam düşüremedim. ellerimde ayaklarımda kaşıntı olmaya başlamıştı. geçenlerde internette araştırırken *** die bi ürün gördüm. sipariş ettim kullanmaya başladım.15 gün oldu başlayalı ve şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. kolesterol rahatsızlığı olanlara tavsiye ederim. inşallah böylelikle sizede yardımcı olmuş olurum. sağlıklı günler diliyorum herkese..."
  
Bu yorum 12-01-2012 14:13:09 tarihinde yazılmıştır...

kollestrol ve psikolojik yan etkileri
Yazan: ali parlak - Konya
Puan:kollestrol ve psikolojik yan etkileri

"herkese slm arkadaşlar yüzümün uyuşukluğu başımın uyuşukluğunu hissediyordum bide kulak çınlaması farkettim bundan önceleride psikoleji tedavisi gördüm.belkide ne deprasyon vardı bende nede psikolejik bir rahatsızlıktı bendeki.bilemedim bilemedim en sonunda gittim bi kan tahlili verdim kollestrolümün trikliserinmi neyse219 çıktı diğerleri iyi dedi doktor küçük bit diyet verdi şimdilik dikkatli yiyip içiyorum kısacası yine moralim bozuldu büsbütün hasta oldum gözlerimde bendimde yorgunluk var halsizim sık sık aynaya bakar oldum gözlerim nasıl iyimi diye.neyse arkadaşlar bana bi öneri verinde benimde kllestrolüm düşşsün yaşım 40 oldu onuda araya sıkıştırayım unutmadan herkese kocaman geçmiş olsun.moral moral en büyük en güzel reçete aslında bu moral ama ben kendim bile bu reçeteyi kullanamıyorum.a.e.o arkadaşlar"
  
Bu yorum 21-01-2012 20:13:41 tarihinde yazılmıştır...

kolesterol düşürmek için ne yenmeli
Yazan: gokturk - Konya
Puan:kolesterol düşürmek için ne yenmeli

"Eğer kolesterolü ölçdürdüğüm yerlerde sıkıntı yoksa 10 günde 344 den 178 e düşürdüm şöyle: sabah:piyasada satılan kahvaltılık kevrek yarım yağlı süt öğle:ekmeksiz tavuk döner+ domates+marul+ayran akşam:brokoli+yoğurt / yağsız ton balığı+yağsız çorba / salata+yoğurt yemekten 2 saat sonra:kivi / nar hafta boyunca sıfır şeker,sıfır tuz, sıfır ekmek havaların soğuklukğundan şimdilik spor yapamamıyorum şimdilik ama 30 kilo fazlayı verecem inşallah"
  
Bu yorum 13-02-2012 21:51:16 tarihinde yazılmıştır...

Kolesterol Nedir? Kolesterol Belirtileri? Kolesterol Nasıl Düşürülür? Hakkında Yeni Yorum Yaz


Mesajınızı Yazarken Lütfen;
 • Düzgün bir Türkçe kullanınız!
 • Argo ve küfürlü kelimeler kullanmayınız!
 • İnsanları rencide edici ithamlarda bulunmayınız!


Adınız Soyadınız   :   

E-Mail Adresiniz   :   

Şehir Seçiniz   :   

Puan Veriniz   :   

Yorum Konusu   :   

Yorumunuz   :   
 
geri  


Tıbbi Sorumluluk Reddi: Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sitede yer alan yazıların her türlü kullanımı ve uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz.